Biosciences Directorate logo

I.M.A.G.E. Consortium

“Sharing resources to achieve a common goal — the discovery of all genes”

blue/green horizontal line

Clone ID: 28611

Home | Site Map | I.Q. search | Libraries by Species | Clones | Vectors | Primers | QC | Arrayed Clones by: Library | Tissue |

< back    next >

3 rows shown out of 3 rows returned (100.00% out of 3 total in table)

clone ID: 28611
GB AccNum: BX118919
GB GI: 27841465
tigrID:
endedness: 3
Is Low Quality: 0
Is Reversed: 0
Seq Length: 402
Quality Seq Start: 1
Quality Seq Stop: 402
Longest Non Repeat: 0
GB Date Created: 2003-02-10 00:00:00
Sequence Modification Date: 2005-04-11 19:09:00
Is Active: 1
||
clone ID: 28611
GB AccNum: R14154
GB GI: 767230
tigrID:
endedness: 5
Is Low Quality: 0
Is Reversed: 0
Seq Length: 485
Quality Seq Start: 1
Quality Seq Stop: 315
Longest Non Repeat: 0
GB Date Created: 1995-04-12 00:00:00
Sequence Modification Date: 2005-04-14 19:54:00
Is Active: 1
||
clone ID: 28611
GB AccNum: R40449
GB GI: 820898
tigrID:
endedness: 3
Is Low Quality: 0
Is Reversed: 0
Seq Length: 278
Quality Seq Start: 1
Quality Seq Stop: 226
Longest Non Repeat: 0
GB Date Created: 1995-05-22 00:00:00
Sequence Modification Date: 2005-04-14 20:59:00
Is Active: 1
||

3 rows shown out of 3 rows returned (100.00% out of 3 total in table)

seq:
ttttttttttttttaagtttgaatatttatttcctttaaaccccttaccctttagggttttaacctaccatgagtcctta
atgtaaatgttatatactccaaactatttaacattagtaagcaccctatacaagtaaaaattctgttcaaaagtaaaaca
tagctgtagtaatgtttccaatagaaataaaatctctgcatttctgnggttataaactggtatgacaaatactgtagagg
aaaacattcttatgacacaaaattaaaaatatcagaaagaattttttaagttaaaacatacacatgaacaaataagacat
tcaaaatgaaagtattaaaagagagagggagagaaattntaattacctgccagccccccagttctccctttgccattgtg
ac

masked seq:
TTTTTTTTTTTTTTAAGTTTGAATATTTATTTCCTTTAAACCCCTTACCCTTTAGGGTTTTAACCTACCATGAGTCCTTA
ATGTAAATGTTATATACTCCAAACTATTTAACATTAGTAAGCACCCTATACAAGTAAAAATTCTGTTCAAAAGTAAAACA
TAGCTGTAGTAATGTTTCCAATAGAAATAAAATCTCTGCATTTCTGNGGTTATAAACTGGTATGACAAATACTGTAGAGG
AAAACATTCTTATGACACAAAATTAAAAATATCAGAAAGAATTTTTTAAGTTAAAACATACACATGAACAAATAAGACAT
TCAAAATGAAAGTATTAAAAGAGAGAGGGAGAGAAATTNTAATTACCTGCCAGCCCCCCAGTTCTCCCTTTGCCATTGTG
AC

||
seq:
ttgtagttgtgtgtggttctcgagtggctgcgcatgtgaacacgtgtgatttctcagtgtactgtactgtgatttgtttt
tattgcttgttttgtttcccctcagtgtctgtaacccttagcaggctctgacctagtcaggctagaagaagcataaggat
cttttattgctttgtgctgggtgagggctggccctaaacatctgcctaatcctttcaacgggcccagggaaaagccagac
tggcattcatgtccacagcatcgcttaatatcgttggttgtcatccagacacctcaacttgtgctggcagagggaaataa
gttccttcttcacggatgcatcatggatgggatatttgaaacctgcaggggtggcaggaacttaacacctgtttccatcc
atcgtggggatgtttaaaggatttggggttaacatggcccaagccggttaaggccnttggggtggggggccatggaggan
ttttc

masked seq:
TTGTAGTTGTGTGTGGTTCTCGAGTGGCTGCGCATGTGAACACGTGTGATTTCTCAGTGTACTGTACTGTGATTTGTTTT
TATTGCTTGTTTTGTTTCCCCTCAGTGTCTGTAACCCTTAGCAGGCTCTGACCTAGTCAGGCTAGAAGAAGCATAAGGAT
CTTTTATTGCTTTGTGCTGGGTGAGGGCTGGCCCTAAACATCTGCCTAATCCTTTCAACGGGCCCAGGGAAAAGCCAGAC
TGGCATTCATGTCCACAGCATCGCTTAATATCGTTGGTTGTCATCCAGACACCTCAACTTGTGCTGGCAGAGGGAAATAA
GTTCCTTCTTCACGGATGCATCATGGATGGGATATTTGAAACCTGCAGGGGTGGCAGGAACTTAACACCTGTTTCCATCC
ATCGTGGGGATGTTTAAAGGATTTGGGGTTAACATGGCCCAAGCCGGTTAAGGCCNTTGGGGTGGGGGGCCATGGAGGAN
TTTTC

||
seq:
ttttttttttttttttttttcagtttgaatatttatttcctttaaaccccttaccctttagggttttaacctaccatgag
tccttaatgtaaatgttatatactccaaactatttaacattagtangcaccctatacaagtaaaaattctgttcaaaagt
aaaacatagctgtagtaatgtttccaataggaaataaaatctctgcatttctgtgggttataaactgggtatggacaaan
actgtagagggaaaacattcttatggacacaaatttaa

masked seq:
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCAGTTTGAATATTTATTTCCTTTAAACCCCTTACCCTTTAGGGTTTTAACCTACCATGAG
TCCTTAATGTAAATGTTATATACTCCAAACTATTTAACATTAGTANGCACCCTATACAAGTAAAAATTCTGTTCAAAAGT
AAAACATAGCTGTAGTAATGTTTCCAATAGGAAATAAAATCTCTGCATTTCTGTGGGTTATAAACTGGGTATGGACAAAN
ACTGTAGAGGGAAAACATTCTTATGGACACAAATTTAA

||

1 row shown out of 1 rows returned (100.00% out of 1 total in table)

Well ID: 1692262
clone ID: 28611
row: j
column: 2
parent well ID:
plate ID: 4435
Plate Number: 144
plate geometry ID: 2
actual num clones: 384
Plate Comments:
clone collection ID: 1
Clone Collection: LLAM
Clone Collection Description: production 384-well plates, ampicillin-resistant, sent to distributors, all species
data source: none
plate source: LLNL
date attained: 1994-11-17 00:00:00
date verified: 0000-00-00 00:00:00
who seq verified:
Clone Collection Comments: ongoing
Antibiotic: ampicillin
||

Problems

Distributed Plates

1 row shown out of 1 rows returned (100.00% out of 1 total in table)

plate ID: 4435
flags: 31
Is Available: 1
Distributed Plate Comments:
Distributed Plate Entry Date: 2005-11-07 10:28:42
Distributed Plate Modification Date: 2005-11-07 10:28:42
||

External Refs


horizontal blue line

Home | I.M.A.G.E. | ORFeome | CGAP | MGC | XGC | ZGC | CMLS | Lawrence Livermore | U Iowa | LLNL Disclaimer | HAIB Disclaimer
Web page maintained by
preston.hunter@asu.edu
Email address:
Biological Questions and Comments to
preston.hunter@asu.edu