Biosciences Directorate logo

I.M.A.G.E. Consortium

“Sharing resources to achieve a common goal — the discovery of all genes”

blue/green horizontal line

Clone ID: 30275

Home | Site Map | I.Q. search | Libraries by Species | Clones | Vectors | Primers | QC | Arrayed Clones by: Library | Tissue |

< back    next >

3 rows shown out of 3 rows returned (100.00% out of 3 total in table)

clone ID: 30275
GB AccNum: BX116743
GB GI: 27840203
tigrID:
endedness: 3
Is Low Quality: 0
Is Reversed: 0
Seq Length: 500
Quality Seq Start: 1
Quality Seq Stop: 500
Longest Non Repeat: 0
GB Date Created: 2003-02-07 00:00:00
Sequence Modification Date: 2005-04-11 19:09:00
Is Active: 1
||
clone ID: 30275
GB AccNum: R14763
GB GI: 769036
tigrID:
endedness: 5
Is Low Quality: 0
Is Reversed: 0
Seq Length: 496
Quality Seq Start: 1
Quality Seq Stop: 275
Longest Non Repeat: 0
GB Date Created: 1995-04-13 00:00:00
Sequence Modification Date: 2005-04-14 19:55:00
Is Active: 1
||
clone ID: 30275
GB AccNum: R42533
GB GI: 817295
tigrID:
endedness: 3
Is Low Quality: 0
Is Reversed: 0
Seq Length: 439
Quality Seq Start: 1
Quality Seq Stop: 367
Longest Non Repeat: 0
GB Date Created: 1995-05-22 00:00:00
Sequence Modification Date: 2005-04-14 21:00:00
Is Active: 1
||

3 rows shown out of 3 rows returned (100.00% out of 3 total in table)

seq:
ttttttttttttttggatttggcagggnaggaaaaatatttatttccaaattttgaagatttatcttttccagatatgca
aaaccagtcagaatattaaaaaaaaaaatcaatgaaaagtgatcatgttttgtgagcagaaggaatcattcttgaattca
aaataataatgaagacttataaggatctcaaatccatgataaaacaaatgatttgacaatagcaagtgagtaggactacc
aaacccttaactgcccccttatggtgaagcgatgtctccatttaatgaatgtgttccattaaatgtttaaatttcccctt
ttcttttctcctctccgctgtttagttttttttcaatgttcagcataactaaaaagtcttaagtagggaattgcacataa
ttataggctccacaccaatgacaaagtcatgcctcttcttaagtattcataatcatttttgtactcttctttcctcctct
ggacaatttagttagaatga

masked seq:
TTTTTTTTTTTTTTGGATTTGGCAGGGNAGGAAAAATATTTATTTCCAAATTTTGAAGATTTATCTTTTCCAGATATGCA
AAACCAGTCAGAATATTAAAAAAAAAAATCAATGAAAAGTGATCATGTTTTGTGAGCAGAAGGAATCATTCTTGAATTCA
AAATAATAATGAAGACTTATAAGGATCTCAAATCCATGATAAAACAAATGATTTGACAATAGCAAGTGAGTAGGACTACC
AAACCCTTAACTGCCCCCTTATGGTGAAGCGATGTCTCCATTTAATGAATGTGTTCCATTAAATGTTTAAATTTCCCCTT
TTCTTTTCTCCTCTCCGCTGTTTAGTTTTTTTTCAATGTTCAGCATAACTAAAAAGTCTTAAGTAGGGAATTGCACATAA
TTATAGGCTCCACACCAATGACAAAGTCATGCCTCTTCTTAAGTATTCATAATCATTTTTGTACTCTTCTTTCCTCCTCT
GGACAATTTAGTTAGAATGA

||
seq:
tacaagttaaaggcaaattgagcccatggcttcattgtgctacttagaataccctgtgacccagctctcctcagaaaccc
tgatggctttgttgcagcattgcattgcacagaagacctcagtggtggtcctgagtcctcacaacaaggtcaacccgtgg
cctggccattaaggcaacagagagggaaataaattttagaaaacgcttcccttaaaaatgagttaaaatgtacatttgca
tcatgagactaggttaactgtcagctgaggaaagtcctatatttcaggaaaggactttaatcctgggaccagggtaaaat
tgagggcatttgcttgttatgtttcttttgtttatggaattttaattgcttaccaaaggaggaaaaatggggcctttgga
tggcattaattcttgggggttaaaaaaaggnggatgttcnggaagtttgggggaaaaggaacttgcccnggaaggagctn
ttgttttttagggttt

masked seq:
TACAAGTTAAAGGCAAATTGAGCCCATGGCTTCATTGTGCTACTTAGAATACCCTGTGACCCAGCTCTCCTCAGAAACCC
TGATGGCTTTGTTGCAGCATTGCATTGCACAGAAGACCTCAGTGGTGGTCCTGAGTCCTCACAACAAGGTCAACCCGTGG
CCTGGCCATTAAGGCAACAGAGAGGGAAATAAATTTTAGAAAACGCTTCCCTTAAAAATGAGTTAAAATGTACATTTGCA
TCATGAGACTAGGTTAACTGTCAGCTGAGGAAAGTCCTATATTTCAGGAAAGGACTTTAATCCTGGGACCAGGGTAAAAT
TGAGGGCATTTGCTTGTTATGTTTCTTTTGTTTATGGAATTTTAATTGCTTACCAAAGGAGGAAAAATGGGGCCTTTGGA
TGGCATTAATTCTTGGGGGTTAAAAAAAGGNGGATGTTCNGGAAGTTTGGGGGAAAAGGAACTTGCCCNGGAAGGAGCTN
TTGTTTTTTAGGGTTT

||
seq:
ttttttttttttggatttggcagggaggaaaaatatttatttccaaattttgaagatttatcttttccagatatgcaaaa
ccagtcagaatattaaaaaaaaaaatcaatgaaaagtgatcatgttttgtgagcagaaggaatcattcttgaattcaaaa
taataatgaagacttataaggatctcaaatccatgataaaacaaatgatttgacaataggcaagtgagtagggactacca
aacccttaactgcccccttatgggtgaaggcgatgtctccatttaatggaatgtgttccattaaatgtttaaatttcccc
ttttcttttctcctctccggctgtttagttttttttcaatgttcggcataactaaaaggtcttaggtggggggnttggca
cctattttaggggtccccaccntggacaaggtcnggccc

masked seq:
TTTTTTTTTTTTGGATTTGGCAGGGAGGAAAAATATTTATTTCCAAATTTTGAAGATTTATCTTTTCCAGATATGCAAAA
CCAGTCAGAATATTAAAAAAAAAAATCAATGAAAAGTGATCATGTTTTGTGAGCAGAAGGAATCATTCTTGAATTCAAAA
TAATAATGAAGACTTATAAGGATCTCAAATCCATGATAAAACAAATGATTTGACAATAGGCAAGTGAGTAGGGACTACCA
AACCCTTAACTGCCCCCTTATGGGTGAAGGCGATGTCTCCATTTAATGGAATGTGTTCCATTAAATGTTTAAATTTCCCC
TTTTCTTTTCTCCTCTCCGGCTGTTTAGTTTTTTTTCAATGTTCGGCATAACTAAAAGGTCTTAGGTGGGGGGNTTGGCA
CCTATTTTAGGGGTCCCCACCNTGGACAAGGTCNGGCCC

||

1 row shown out of 1 rows returned (100.00% out of 1 total in table)

Well ID: 1693926
clone ID: 30275
row: b
column: 20
parent well ID:
plate ID: 4439
Plate Number: 148
plate geometry ID: 2
actual num clones: 383
Plate Comments:
clone collection ID: 1
Clone Collection: LLAM
Clone Collection Description: production 384-well plates, ampicillin-resistant, sent to distributors, all species
data source: none
plate source: LLNL
date attained: 1994-11-17 00:00:00
date verified: 0000-00-00 00:00:00
who seq verified:
Clone Collection Comments: ongoing
Antibiotic: ampicillin
||

Problems

Distributed Plates

1 row shown out of 1 rows returned (100.00% out of 1 total in table)

plate ID: 4439
flags: 31
Is Available: 1
Distributed Plate Comments:
Distributed Plate Entry Date: 2005-11-07 10:28:42
Distributed Plate Modification Date: 2005-11-07 10:28:42
||

External Refs


horizontal blue line

Home | I.M.A.G.E. | ORFeome | CGAP | MGC | XGC | ZGC | CMLS | Lawrence Livermore | U Iowa | LLNL Disclaimer | HAIB Disclaimer
Web page maintained by
preston.hunter@asu.edu
Email address:
Biological Questions and Comments to
preston.hunter@asu.edu