Biosciences Directorate logo

I.M.A.G.E. Consortium

“Sharing resources to achieve a common goal — the discovery of all genes”

blue/green horizontal line

Clone ID: 32600

Home | Site Map | I.Q. search | Libraries by Species | Clones | Vectors | Primers | QC | Arrayed Clones by: Library | Tissue |

< back    next >

2 rows shown out of 2 rows returned (100.00% out of 2 total in table)

clone ID: 32600
GB AccNum: R20281
GB GI: 774915
tigrID:
endedness: 5
Is Low Quality: 0
Is Reversed: 0
Seq Length: 400
Quality Seq Start: 1
Quality Seq Stop: 279
Longest Non Repeat: 0
GB Date Created: 1995-04-17 00:00:00
Sequence Modification Date: 2005-04-14 19:55:00
Is Active: 1
||
clone ID: 32600
GB AccNum: R43620
GB GI: 821539
tigrID:
endedness: 3
Is Low Quality: 0
Is Reversed: 0
Seq Length: 426
Quality Seq Start: 1
Quality Seq Stop: 259
Longest Non Repeat: 0
GB Date Created: 1995-05-22 00:00:00
Sequence Modification Date: 2005-04-14 21:00:00
Is Active: 1
||

2 rows shown out of 2 rows returned (100.00% out of 2 total in table)

seq:
taaaatatctgctaagtaatttgctatgtcttctcccacactatcaatatgcctgcttctaacaggctccccactttctt
ctaatgtgctgttatgagctttggacatgagataaccgtgcctgttcagagtgtctacagtaagagctggacaaactctg
gggggacacagtctttgagacagctcttttggttgctttccacttttctgaaaggttcacagtaaccttctagataatag
aaactcccagttaaagcctaggctagcaattttttttagttgcaactaagtaaggtatactacaaactaagggatgctgc
tagactaagggataaacagccaagggtacccaaggtacagccaaagcaaccaccaagggctctgtatttgncagaggggg

masked seq:
TAAAATATCTGCTAAGTAATTTGCTATGTCTTCTCCCACACTATCAATATGCCTGCTTCTAACAGGCTCCCCACTTTCTT
CTAATGTGCTGTTATGAGCTTTGGACATGAGATAACCGTGCCTGTTCAGAGTGTCTACAGTAAGAGCTGGACAAACTCTG
GGGGGACACAGTCTTTGAGACAGCTCTTTTGGTTGCTTTCCACTTTTCTGAAAGGTTCACAGTAACCTTCTAGATAATAG
AAACTCCCAGTTAAAGCCTAGGCTAGCAATTTTTTTTAGTTGCAACTAAGTAAGGTATACTACAAACTAAGGGATGCTGC
TAGACTAAGGGATAAACAGCCAAGGGTACCCAAGGTACAGCCAAAGCAACCACCAAGGGCTCTGTATTTGNCAGAGGGGG

||
seq:
tttttttgattcattcaacaaatatttattgaacaactactctgtgtcaagtcctgtaccaggcactgaggatacaagan
taaataaaacagtctctgccctcaaggagcttacagtctagcataagaacttaaaacacctcagaacctactgaggaaaa
gtttctgggtatctagtatattgtctgggaatactccaaatttcctaaaaatgtggaatctaaaatttatcagggaaaca
cagttgggggcaattgaggatggcagtggaaattttaaaaggaaaatttcaaatatttcacccttttatggttaaaaacc
ntggaattcttaaatgaggggggaggaaactttagggnaggctggaaattctaccccnttttttaaggactttnggggac
ccggntttttaactttttaaaatttt

masked seq:
TTTTTTTGATTCATTCAACAAATATTTATTGAACAACTACTCTGTGTCAAGTCCTGTACCAGGCACTGAGGATACAAGAN
TAAATAAAACAGTCTCTGCCCTCAAGGAGCTTACAGTCTAGCATAAGAACTTAAAACACCTCAGAACCTACTGAGGAAAA
GTTTCTGGGTATCTAGTATATTGTCTGGGAATACTCCAAATTTCCTAAAAATGTGGAATCTAAAATTTATCAGGGAAACA
CAGTTGGGGGCAATTGAGGATGGCAGTGGAAATTTTAAAAGGAAAATTTCAAATATTTCACCCTTTTATGGTTAAAAACC
NTGGAATTCTTAAATGAGGGGGGAGGAAACTTTAGGGNAGGCTGGAAATTCTACCCCNTTTTTTAAGGACTTTNGGGGAC
CCGGNTTTTTAACTTTTTAAAATTTT

||

1 row shown out of 1 rows returned (100.00% out of 1 total in table)

Well ID: 1696249
clone ID: 32600
row: o
column: 3
parent well ID:
plate ID: 4445
Plate Number: 154
plate geometry ID: 2
actual num clones: 384
Plate Comments:
clone collection ID: 1
Clone Collection: LLAM
Clone Collection Description: production 384-well plates, ampicillin-resistant, sent to distributors, all species
data source: none
plate source: LLNL
date attained: 1994-11-17 00:00:00
date verified: 0000-00-00 00:00:00
who seq verified:
Clone Collection Comments: ongoing
Antibiotic: ampicillin
||

Problems

Distributed Plates

1 row shown out of 1 rows returned (100.00% out of 1 total in table)

plate ID: 4445
flags: 31
Is Available: 1
Distributed Plate Comments:
Distributed Plate Entry Date: 2005-11-07 10:28:42
Distributed Plate Modification Date: 2005-11-07 10:28:42
||

External Refs


horizontal blue line

Home | I.M.A.G.E. | ORFeome | CGAP | MGC | XGC | ZGC | CMLS | Lawrence Livermore | U Iowa | LLNL Disclaimer | HAIB Disclaimer
Web page maintained by
preston.hunter@asu.edu
Email address:
Biological Questions and Comments to
preston.hunter@asu.edu