Biosciences Directorate logo

I.M.A.G.E. Consortium

“Sharing resources to achieve a common goal — the discovery of all genes”

blue/green horizontal line

Clone ID: 35570

Home | Site Map | I.Q. search | Libraries by Species | Clones | Vectors | Primers | QC | Arrayed Clones by: Library | Tissue |

< back    next >

3 rows shown out of 3 rows returned (100.00% out of 3 total in table)

clone ID: 35570
GB AccNum: BX107278
GB GI: 27834588
tigrID:
endedness: 3
Is Low Quality: 0
Is Reversed: 0
Seq Length: 552
Quality Seq Start: 1
Quality Seq Stop: 552
Longest Non Repeat: 0
GB Date Created: 2003-02-06 00:00:00
Sequence Modification Date: 2005-04-11 19:08:00
Is Active: 1
||
clone ID: 35570
GB AccNum: R21283
GB GI: 776064
tigrID:
endedness: 5
Is Low Quality: 0
Is Reversed: 0
Seq Length: 425
Quality Seq Start: 1
Quality Seq Stop: 324
Longest Non Repeat: 0
GB Date Created: 1995-04-18 00:00:00
Sequence Modification Date: 2005-04-14 19:55:00
Is Active: 1
||
clone ID: 35570
GB AccNum: R45373
GB GI: 822229
tigrID:
endedness: 3
Is Low Quality: 0
Is Reversed: 0
Seq Length: 401
Quality Seq Start: 1
Quality Seq Stop: 378
Longest Non Repeat: 0
GB Date Created: 1995-05-22 00:00:00
Sequence Modification Date: 2005-04-14 21:00:00
Is Active: 1
||

3 rows shown out of 3 rows returned (100.00% out of 3 total in table)

seq:
ttttttttttttttagnaagccctgttgttctttataaaacacagaattgtgctgctgctgctgctgctgctgatgttgc
ttgcttcagaaggaactgtacattacagctgntgggataatttcacaatggactggacaaggtacagctcanagcaggac
acaaacacaaatctcaaagggaaacaaatgcaaacaagtacacagctgnggggatccagagacatttccccatccatgct
ggacttgagagggataaaaagtttagaaactanagtgaaaaccagagtagtcacacatgcccaccacatggctgctaagt
gcaacatcacataccaattaggctggactgtgtgcacaggaaagtaatttcatttttccttattgctactacaccaaggg
actcagtgcattcaacaaatgtctttacttgcacaattcttggagggnttcctattttcctctgtaaagaagaaaatctc
cctttcccacctcattctgttttgnttttagctcattccttcccctccctttcttgnatgcccaaacagcag

masked seq:
TTTTTTTTTTTTTTAGNAAGCCCTGTTGTTCTTTATAAAACACAGAATTGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NTGCTTCAGAAGGAACTGTACATTACAGCTGNTGGGATAATTTCACAATGGACTGGACAAGGTACAGCTCANAGCAGGAC
ACAAACACAAATCTCAAAGGGAAACAAATGCAAACAAGTACACAGCTGNGGGGATCCAGAGACATTTCCCCATCCATGCT
GGACTTGAGAGGGATAAAAAGTTTAGAAACTANAGTGAAAACCAGAGTAGTCACACATGCCCACCACATGGCTGCTAAGT
GCAACATCACATACCAATTAGGCTGGACTGTGTGCACAGGAAAGTAATTTCATTTTTCCTTATTGCTACTACACCAAGGG
ACTCAGTGCATTCAACAAATGTCTTTACTTGCACAATTCTTGGAGGGNTTCCTATTTTCCTCTGTAAAGAAGAAAATCTC
CCTTTCCCACCTCATTCTGTTTTGNTTTTAGCTCATTCCTTCCCCTCCCTTTCTTGNATGCCCAAACAGCAG

||
seq:
gatggacataaaggaaaaagagtgatgagaagagaatggagagaatttgaataaaaggtgggaaaggagagcactgttct
ttgattgtttatccagtccaacctgatccattagggatcgaggtgctacactggcctccagggataagcctggggtactg
ttgctnggaacttaggcttaacataaagccgaaganggtacctagaaatttgaaacttccctaaaaagctcctaatgccc
acctgctagatagcttctctgtggcctcctatttagctaagcagcagtgtttttgggatactttttttttctgtttgtga
ataaggccagcactcaagatggggcagccaaggggtgcactgactnttagcntggccccataggatatcctgtaagggct
tggtgggacaaatttttggancccg

masked seq:
GATGGACATAAAGGAAAAAGAGTGATGAGAAGAGAATGGAGAGAATTTGAATAAAAGGTGGGAAAGGAGAGCACTGTTCT
TTGATTGTTTATCCAGTCCAACCTGATCCATTAGGGATCGAGGTGCTACACTGGCCTCCAGGGATAAGCCTGGGGTACTG
TTGCTNGGAACTTAGGCTTAACATAAAGCCGAAGANGGTACCTAGAAATTTGAAACTTCCCTAAAAAGCTCCTAATGCCC
ACCTGCTAGATAGCTTCTCTGTGGCCTCCTATTTAGCTAAGCAGCAGTGTTTTTGGGATACTTTTTTTTTCTGTTTGTGA
ATAAGGCCAGCACTCAAGATGGGGCAGCCAAGGGGTGCACTGACTNTTAGCNTGGCCCCATAGGATATCCTGTAAGGGCT
TGGTGGGACAAATTTTTGGANCCCG

||
seq:
ttttttttttttagaagccactgttgtctttataaaacacagaattgtgctgctgctgctgctgctgctgatgttgcttg
cttcagaaggaactgtacattacagctgctgggataatttcacaatggactggacaaggtacagctcaaagcaggacaca
aacacaaatctcaaagggaaacaaatgcaaacaagtacacagctgtggggatccagagacatttccccatccatgctgga
cttgagagggataaaaagtttagganactaaagtgaaaaccagagtaggtcacacatgcccaccacatgggctgctaagg
tggcaacattcacattaccaattagggctgggactgtgtggcacagggaaagtaattttcatttttccttntttgctact
a

masked seq:
TTTTTTTTTTTTAGAAGCCACTGTTGTCTTTATAAAACACAGAATTGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTG
CTTCAGAAGGAACTGTACATTACAGCTGCTGGGATAATTTCACAATGGACTGGACAAGGTACAGCTCAAAGCAGGACACA
AACACAAATCTCAAAGGGAAACAAATGCAAACAAGTACACAGCTGTGGGGATCCAGAGACATTTCCCCATCCATGCTGGA
CTTGAGAGGGATAAAAAGTTTAGGANACTAAAGTGAAAACCAGAGTAGGTCACACATGCCCACCACATGGGCTGCTAAGG
TGGCAACATTCACATTACCAATTAGGGCTGGGACTGTGTGGCACAGGGAAAGTAATTTTCATTTTTCCTTNTTTGCTACT
A

||

1 row shown out of 1 rows returned (100.00% out of 1 total in table)

Well ID: 1699212
clone ID: 35570
row: k
column: 19
parent well ID:
plate ID: 4447
Plate Number: 161
plate geometry ID: 2
actual num clones: 384
Plate Comments:
clone collection ID: 1
Clone Collection: LLAM
Clone Collection Description: production 384-well plates, ampicillin-resistant, sent to distributors, all species
data source: none
plate source: LLNL
date attained: 1994-11-17 00:00:00
date verified: 0000-00-00 00:00:00
who seq verified:
Clone Collection Comments: ongoing
Antibiotic: ampicillin
||

Problems

Distributed Plates

1 row shown out of 1 rows returned (100.00% out of 1 total in table)

plate ID: 4447
flags: 31
Is Available: 1
Distributed Plate Comments:
Distributed Plate Entry Date: 2005-11-07 10:28:42
Distributed Plate Modification Date: 2005-11-07 10:28:42
||

External Refs


horizontal blue line

Home | I.M.A.G.E. | ORFeome | CGAP | MGC | XGC | ZGC | CMLS | Lawrence Livermore | U Iowa | LLNL Disclaimer | HAIB Disclaimer
Web page maintained by
preston.hunter@asu.edu
Email address:
Biological Questions and Comments to
preston.hunter@asu.edu