Biosciences Directorate logo

I.M.A.G.E. Consortium

“Sharing resources to achieve a common goal — the discovery of all genes”

blue/green horizontal line

Clone ID: 45177

Home | Site Map | I.Q. search | Libraries by Species | Clones | Vectors | Primers | QC | Arrayed Clones by: Library | Tissue |

< back    next >

3 rows shown out of 3 rows returned (100.00% out of 3 total in table)

clone ID: 45177
GB AccNum: BX117454
GB GI: 27840576
tigrID:
endedness: 5
Is Low Quality: 0
Is Reversed: 0
Seq Length: 542
Quality Seq Start: 1
Quality Seq Stop: 542
Longest Non Repeat: 0
GB Date Created: 2003-02-07 00:00:00
Sequence Modification Date: 2005-04-11 19:09:00
Is Active: 1
||
clone ID: 45177
GB AccNum: H08811
GB GI: 873633
tigrID:
endedness: 3
Is Low Quality: 0
Is Reversed: 0
Seq Length: 321
Quality Seq Start: 1
Quality Seq Stop: 257
Longest Non Repeat: 0
GB Date Created: 1995-06-23 00:00:00
Sequence Modification Date: 2005-04-14 17:12:00
Is Active: 1
||
clone ID: 45177
GB AccNum: H08888
GB GI: 873710
tigrID:
endedness: 5
Is Low Quality: 0
Is Reversed: 0
Seq Length: 459
Quality Seq Start: 1
Quality Seq Stop: 357
Longest Non Repeat: 0
GB Date Created: 1995-06-23 00:00:00
Sequence Modification Date: 2005-04-14 17:12:00
Is Active: 1
||

3 rows shown out of 3 rows returned (100.00% out of 3 total in table)

seq:
aggcctcattnctaagttcctcaagnagagtccttggcttaaagtctgtagcaagggtgtgctaggtgggggatttggag
caaaaccgtcgagtaggcatgatactggtatggagtgggcctgcaaaatcagacagaaatggcttgagaagccgcagggg
gagcatgcctgtctctcagtgatagagtatgggagggacctccctagcttggaaaatgagaattgaaggggttatgaaca
aataggatgcctagttgaggatgttcccaaagttttgtccaatcttatcattagtagattttataagccacagagacaaa
ccagaaacggaataatgttactttggatgctttatttttttgttctaggtgtggctttgtacatgcagaagaatgctata
tgctgcacattttgcctttaaagtcttacgactttccccattttagtctaatgggaagatacagatgtgcaagtctgctt
ttttgttttttgttattatttttttttttttgctctgtgttatggacattttcagacatgca

masked seq:
AGGCCTCATTNCTAAGTTCCTCAAGNAGAGTCCTTGGCTTAAAGTCTGTAGCAAGGGTGTGCTAGGTGGGGGATTTGGAG
CAAAACCGTCGAGTAGGCATGATACTGGTATGGAGTGGGCCTGCAAAATCAGACAGAAATGGCTTGAGAAGCCGCAGGGG
GAGCATGCCTGTCTCTCAGTGATAGAGTATGGGAGGGACCTCCCTAGCTTGGAAAATGAGAATTGAAGGGGTTATGAACA
AATAGGATGCCTAGTTGAGGATGTTCCCAAAGTTTTGTCCAATCTTATCATTAGTAGATTTTATAAGCCACAGAGACAAA
CCAGAAACGGAATAATGTTACTTTGGATGCTTTATTTTTTTGTTCTAGGTGTGGCTTTGTACATGCAGAAGAATGCTATA
TGCTGCACATTTTGCCTTTAAAGTCTTACGACTTTCCCCATTTTAGTCTAATGGGAAGATACAGATGTGCAAGTCTGCTT
TTTTGTTTTTTGTTATTATTTTTTTTTTTTTGCTCTGTGTTATGGACATTTTCAGACATGCA

||
seq:
tttttttttaacagagatacaggtttttatttttccatcatgcatgcaaacttacaactatttatactgtttaagaacac
agaaataattgcgttattaacagggtgtcaaattaccaagtagaacaaccagttactaattattttggggaggttatttt
cacagaacacagcaacaatttccaaattattcttccaaaaccagagttatgagaccagtacaagctgataacaatgctaa
tgggtcacacaagtttccatgttacacagganaaaaagnttgacattctgggtgaagggtcttcaaggtaccttaccata
t

masked seq:
TTTTTTTTTAACAGAGATACAGGTTTTTATTTTTCCATCATGCATGCAAACTTACAACTATTTATACTGTTTAAGAACAC
AGAAATAATTGCGTTATTAACAGGGTGTCAAATTACCAAGTAGAACAACCAGTTACTAATTATTTTGGGGAGGTTATTTT
CACAGAACACAGCAACAATTTCCAAATTATTCTTCCAAAACCAGAGTTATGAGACCAGTACAAGCTGATAACAATGCTAA
TGGGTCACACAAGTTTCCATGTTACACAGGANAAAAAGNTTGACATTCTGGGTGAAGGGTCTTCAAGGTACCTTACCATA
T

||
seq:
ggcctcattctaagttcctcaagagagtccttggcttaaagctgtagcaagggtgtgctaggtgggggatttggagcaaa
accgtcgagtaggcatgatactggtatggagtgggcctgcaaaatcagacagaaatggcttgagaagccgcaggggagca
tgcctgtctctcagtgatagagtatgggagggacctccctagcttggaaaatgagaattgaaggggttatgaacaaatag
gatgcctagttgaggatgttcccaaagttttgtccaatcttatcattagtagattttataagccacagagacaaaccaga
aacggaataatgttactttgggatgctttatttttttgttctaggtgtggctttgtacatgccagnagaatgctatatgg
ctggcacattttgccntttaaaagttctttacggantttcccccctttttagttctaat

masked seq:
GGCCTCATTCTAAGTTCCTCAAGAGAGTCCTTGGCTTAAAGCTGTAGCAAGGGTGTGCTAGGTGGGGGATTTGGAGCAAA
ACCGTCGAGTAGGCATGATACTGGTATGGAGTGGGCCTGCAAAATCAGACAGAAATGGCTTGAGAAGCCGCAGGGGAGCA
TGCCTGTCTCTCAGTGATAGAGTATGGGAGGGACCTCCCTAGCTTGGAAAATGAGAATTGAAGGGGTTATGAACAAATAG
GATGCCTAGTTGAGGATGTTCCCAAAGTTTTGTCCAATCTTATCATTAGTAGATTTTATAAGCCACAGAGACAAACCAGA
AACGGAATAATGTTACTTTGGGATGCTTTATTTTTTTGTTCTAGGTGTGGCTTTGTACATGCCAGNAGAATGCTATATGG
CTGGCACATTTTGCCNTTTAAAAGTTCTTTACGGANTTTCCCCCCTTTTTAGTTCTAAT

||

1 row shown out of 1 rows returned (100.00% out of 1 total in table)

Well ID: 1708812
clone ID: 45177
row: n
column: 11
parent well ID:
plate ID: 4466
Plate Number: 270
plate geometry ID: 2
actual num clones: 384
Plate Comments:
clone collection ID: 1
Clone Collection: LLAM
Clone Collection Description: production 384-well plates, ampicillin-resistant, sent to distributors, all species
data source: none
plate source: LLNL
date attained: 1994-11-17 00:00:00
date verified: 0000-00-00 00:00:00
who seq verified:
Clone Collection Comments: ongoing
Antibiotic: ampicillin
||

Problems

Distributed Plates

1 row shown out of 1 rows returned (100.00% out of 1 total in table)

plate ID: 4466
flags: 31
Is Available: 1
Distributed Plate Comments:
Distributed Plate Entry Date: 2005-11-07 10:28:43
Distributed Plate Modification Date: 2005-11-07 10:28:43
||

External Refs


horizontal blue line

Home | I.M.A.G.E. | ORFeome | CGAP | MGC | XGC | ZGC | CMLS | Lawrence Livermore | U Iowa | LLNL Disclaimer | HAIB Disclaimer
Web page maintained by
preston.hunter@asu.edu
Email address:
Biological Questions and Comments to
preston.hunter@asu.edu