Biosciences Directorate logo

I.M.A.G.E. Consortium

“Sharing resources to achieve a common goal — the discovery of all genes”

blue/green horizontal line

Clone ID: 46381

Home | Site Map | I.Q. search | Libraries by Species | Clones | Vectors | Primers | QC | Arrayed Clones by: Library | Tissue |

< back    next >

3 rows shown out of 3 rows returned (100.00% out of 3 total in table)

clone ID: 46381
GB AccNum: H09597
GB GI: 874419
tigrID:
endedness: 5
Is Low Quality: 0
Is Reversed: 0
Seq Length: 411
Quality Seq Start: 1
Quality Seq Stop: 256
Longest Non Repeat: 0
GB Date Created: 1995-06-23 00:00:00
Sequence Modification Date: 2005-04-14 17:12:00
Is Active: 1
||
clone ID: 46381
GB AccNum: H09598
GB GI: 874420
tigrID:
endedness: 3
Is Low Quality: 1
Is Reversed: 0
Seq Length: 85
Quality Seq Start: 1
Quality Seq Stop: 1
Longest Non Repeat: 0
GB Date Created: 1995-06-23 00:00:00
Sequence Modification Date: 2005-04-14 17:12:00
Is Active: 1
||
clone ID: 46381
GB AccNum: AF493896
GB GI: 20147684
tigrID:
endedness: F
Is Low Quality: 0
Is Reversed: 0
Seq Length: 1080
Quality Seq Start: 1
Quality Seq Stop: 1080
Longest Non Repeat: 0
GB Date Created: 2002-04-14 00:00:00
Sequence Modification Date: 2010-06-21 13:17:00
Is Active: 1
||

3 rows shown out of 3 rows returned (100.00% out of 3 total in table)

seq:
gggaggtatgaattagcaggngaagaaaaaagggaaatcagctttgntttgctccatagaaaagaaaaagagagagagac
agaaagaaacaagtcttatctttgtgagtncatgactgagaatttaaaatacactgagtcacaaggttttgcctaaaaaa
aagatagagaggaaatgtgctgggactgtacttcagcatcctctgtttttcctctgaatagtttaaataaaatcataata
ttnactacaaactctgtggacacgctcacacagagtccaggacggtcacntaaattagtattatgcanattgttttccac
agaaatacagtncctcttgtgtatcttcagtagcccaccagggangggcagggcnggtgtctnggaggcacaattagacc
agattgtacta

masked seq:
GGGAGGTATGAATTAGCAGGNGAAGAAAAAAGGGAAATCAGCTTTGNTTTGCTCCATAGAAAAGAAAAAGAGAGAGAGAC
AGAAAGAAACAAGTCTTATCTTTGTGAGTNCATGACTGAGAATTTAAAATACACTGAGTCACAAGGTTTTGCCTAAAAAA
AAGATAGAGAGGAAATGTGCTGGGACTGTACTTCAGCATCCTCTGTTTTTCCTCTGAATAGTTTAAATAAAATCATAATA
TTNACTACAAACTCTGTGGACACGCTCACACAGAGTCCAGGACGGTCACNTAAATTAGTATTATGCANATTGTTTTCCAC
AGAAATACAGTNCCTCTTGTGTATCTTCAGTAGCCCACCAGGGANGGGCAGGGCNGGTGTCTNGGAGGCACAATTAGACC
AGATTGTACTA

||
seq:
gcccaggcnggtntcaaactncngggctcaagggatcttcctgcctnggcctcccgaagngctggaattagaggcatnag
ncnct

masked seq:
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNT

||
seq:
atgactctggagtccatcatggcgtgctgcctgagcgaggaggccaaggaagcccggcggatcaacgacgagatcgagcg
gcagctccgcagggacaagcgggacgcccgccgggagctcaagctgctgctgctcgggacaggagagagtggcaagagta
cgtttatcaagcagatgagaatcatccatgggtcaggatactctgatgaagataaaaggggcttcaccaagctggtgtat
cagaacatcttcacggccatgcaggccatgatcagagccatggacacactcaagatcccatacaagtatgagcacaataa
ggctcatgcacaattagttcgagaagttgatgtggagaaggtgtctgcttttgagaatccatatgtagatgcaataaaga
gtttatggaatgatcctggaatccaggaatgctatgatagacgacgagaatatcaattatctgactctaccaaatactat
cttaatgacttggaccgcgtagctgaccctgcctacctgcctacgcaacaagatgtgcttagagttcgagtccccaccac
agggatcatcgaatacccctttgacttacaaagtgtcattttcagaatggtcgatgtagggggccaaaggtcagagagaa
gaaaatggatacactgctttgaaaatgtcacctctatcatgtttctagtagcgcttagtgaatatgatcaagttctcgtg
gagtcagacaatgagaaccgaatggaggaaagcaaggctctctttagaacaattatcacatacccctggttccagaactc
ctcggttattctgttcttaaacaagaaagatcttctagaggagaaaatcatgtattcccatctagtcgactacttcccag
aatatgatggaccccagagagatgcccaggcagcccgagaattcattctgaagatgttcgtggacctgaacccagacagt
gacaaaattatctactcccacttcacgtgcgccacagacaccgagaatatccgctttgtctttgctgccgtcaaggacac
catcctccagttgaacctgaaggagtacaatctggtctaa

masked seq:
ATGACTCTGGAGTCCATCATGGCGTGCTGCCTGAGCGAGGAGGCCAAGGAAGCCCGGCGGATCAACGACGAGATCGAGCG
GCAGCTCCGCAGGGACAAGCGGGACGCCCGCCGGGAGCTCAAGCTGCTGCTGCTCGGGACAGGAGAGAGTGGCAAGAGTA
CGTTTATCAAGCAGATGAGAATCATCCATGGGTCAGGATACTCTGATGAAGATAAAAGGGGCTTCACCAAGCTGGTGTAT
CAGAACATCTTCACGGCCATGCAGGCCATGATCAGAGCCATGGACACACTCAAGATCCCATACAAGTATGAGCACAATAA
GGCTCATGCACAATTAGTTCGAGAAGTTGATGTGGAGAAGGTGTCTGCTTTTGAGAATCCATATGTAGATGCAATAAAGA
GTTTATGGAATGATCCTGGAATCCAGGAATGCTATGATAGACGACGAGAATATCAATTATCTGACTCTACCAAATACTAT
CTTAATGACTTGGACCGCGTAGCTGACCCTGCCTACCTGCCTACGCAACAAGATGTGCTTAGAGTTCGAGTCCCCACCAC
AGGGATCATCGAATACCCCTTTGACTTACAAAGTGTCATTTTCAGAATGGTCGATGTAGGGGGCCAAAGGTCAGAGAGAA
GAAAATGGATACACTGCTTTGAAAATGTCACCTCTATCATGTTTCTAGTAGCGCTTAGTGAATATGATCAAGTTCTCGTG
GAGTCAGACAATGAGAACCGAATGGAGGAAAGCAAGGCTCTCTTTAGAACAATTATCACATACCCCTGGTTCCAGAACTC
CTCGGTTATTCTGTTCTTAAACAAGAAAGATCTTCTAGAGGAGAAAATCATGTATTCCCATCTAGTCGACTACTTCCCAG
AATATGATGGACCCCAGAGAGATGCCCAGGCAGCCCGAGAATTCATTCTGAAGATGTTCGTGGACCTGAACCCAGACAGT
GACAAAATTATCTACTCCCACTTCACGTGCGCCACAGACACCGAGAATATCCGCTTTGTCTTTGCTGCCGTCAAGGACAC
CATCCTCCAGTTGAACCTGAAGGAGTACAATCTGGTCTAA

||

1 row shown out of 1 rows returned (100.00% out of 1 total in table)

Well ID: 1710015
clone ID: 46381
row: b
column: 17
parent well ID:
plate ID: 4468
Plate Number: 273
plate geometry ID: 2
actual num clones: 383
Plate Comments:
clone collection ID: 1
Clone Collection: LLAM
Clone Collection Description: production 384-well plates, ampicillin-resistant, sent to distributors, all species
data source: none
plate source: LLNL
date attained: 1994-11-17 00:00:00
date verified: 0000-00-00 00:00:00
who seq verified:
Clone Collection Comments: ongoing
Antibiotic: ampicillin
||

Problems

1 row shown out of 1 rows returned (100.00% out of 1 total in table)

Problem Type: Non-E.coli Contamination
Problem ID: 408
clone ID: 46381
acc num:
resolution:
comments: non-E. coli contamination discovered by detection media
remote host: image.llnl.gov
Is Active: 1
external ID:
Problem Entry Date: 1998-07-17 14:00:00
Problem Modification Date: 1998-07-17 14:00:00
Owner: RZPD
||

Distributed Plates

1 row shown out of 1 rows returned (100.00% out of 1 total in table)

plate ID: 4468
flags: 31
Is Available: 1
Distributed Plate Comments:
Distributed Plate Entry Date: 2005-11-07 10:28:43
Distributed Plate Modification Date: 2005-11-07 10:28:43
||

External Refs


horizontal blue line

Home | I.M.A.G.E. | ORFeome | CGAP | MGC | XGC | ZGC | CMLS | Lawrence Livermore | U Iowa | LLNL Disclaimer | HAIB Disclaimer
Web page maintained by
preston.hunter@asu.edu
Email address:
Biological Questions and Comments to
preston.hunter@asu.edu