Biosciences Directorate logo

I.M.A.G.E. Consortium

“Sharing resources to achieve a common goal — the discovery of all genes”

blue/green horizontal line

Clone ID: 50560

Home | Site Map | I.Q. search | Libraries by Species | Clones | Vectors | Primers | QC | Arrayed Clones by: Library | Tissue |

< back    next >

3 rows shown out of 3 rows returned (100.00% out of 3 total in table)

clone ID: 50560
GB AccNum: BX107347
GB GI: 27834628
tigrID:
endedness: 3
Is Low Quality: 0
Is Reversed: 0
Seq Length: 503
Quality Seq Start: 1
Quality Seq Stop: 503
Longest Non Repeat: 0
GB Date Created: 2003-02-06 00:00:00
Sequence Modification Date: 2005-04-11 19:08:00
Is Active: 1
||
clone ID: 50560
GB AccNum: H16791
GB GI: 883031
tigrID:
endedness: 3
Is Low Quality: 0
Is Reversed: 0
Seq Length: 474
Quality Seq Start: 1
Quality Seq Stop: 347
Longest Non Repeat: 0
GB Date Created: 1995-06-29 00:00:00
Sequence Modification Date: 2005-04-14 17:13:00
Is Active: 1
||
clone ID: 50560
GB AccNum: H16901
GB GI: 883141
tigrID:
endedness: 5
Is Low Quality: 0
Is Reversed: 0
Seq Length: 505
Quality Seq Start: 1
Quality Seq Stop: 332
Longest Non Repeat: 0
GB Date Created: 1995-06-29 00:00:00
Sequence Modification Date: 2005-04-14 17:13:00
Is Active: 1
||

3 rows shown out of 3 rows returned (100.00% out of 3 total in table)

seq:
ttttttttttttttaattttaattnaatttttatttaatcaaaagtcaaaatgtgaatacttgattagtggaattattga
attggtaaaacatacaatcaaaagtgaattcttagaactattattatgtcttaatccaatcccactgagctatatcttga
tttcatatttttatcatgtctatagcttgtatcttaattgatataactcaaaagtaccatatagacatctcaaactaaag
atcaccaggtgcttagtttcagagctgggttgtctgctatggaaaatatttcccagaatttagatgagattgggaaagat
attgcccagaagagttcctccaaaatgccctttatatagagctcaggagaatctggaataatactgggctagatactgcc
ctaaggccttgtacacttaaactaccacgatgtgcctttctgaatattacccaattactccaggaagtgagcataaatat
aactgccattctttattaacatt

masked seq:
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCAAAAGTCAAAATGTGAATACTTGATTAGTGGAATTATTGA
ATTGGTAAAACATACAATCAAAAGTGAATTCTTAGAACTATTATTATGTCTTAATCCAATCCCACTGAGCTATATCTTGA
TTTCATATTTTTATCATGTCTATAGCTTGTATCTTAATTGATATAACTCAAAAGTACCATATAGACATCTCAAACTAAAG
ATCACCAGGTGCTTAGTTTCAGAGCTGGGTTGTCTGCTATGGAAAATATTTCCCAGAATTTAGATGAGATTGGGAAAGAT
ATTGCCCAGAAGAGTTCCTCCAAAATGCCCTTTATATAGAGCTCAGGAGAATCTGGAATAATACTGGGCTAGATACTGCC
CTAAGGCCTTGTACACTTAAACTACCACGATGTGCCTTTCTGAATATTACCCAATTACTCCAGGAAGTGAGCATAAATAT
AACTGCCATTCTTTATTAACATT

||
seq:
ttttttttttaattttaattcaaatttttatttaatcaaaagtcaaaatgtgaatacttgattagtggaattattgaatt
ggtaaaacatacaatcaaaagtgaattcttagaactattattatgtcttaatccaatcccactgagctatatcttgattt
catatttttatcatgtctatagcttgtatcttaattgatataactcaaaagtaccatatagacatctcaaactaaagatc
accaggtgcttagtttcagagctgggttgtctgctatggaaaatatttcccagaatttagatgagattgggaaagatatt
gcccagaagagttcctccaaaatgccctttatataggagctcagggggaatctgggaataatactggggctaggatactg
gccctaaggccttggtacactttaaactaccacggtgtgcccttccggantatttacccnttactnccggggtt

masked seq:
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCAAAAGTCAAAATGTGAATACTTGATTAGTGGAATTATTGAATT
GGTAAAACATACAATCAAAAGTGAATTCTTAGAACTATTATTATGTCTTAATCCAATCCCACTGAGCTATATCTTGATTT
CATATTTTTATCATGTCTATAGCTTGTATCTTAATTGATATAACTCAAAAGTACCATATAGACATCTCAAACTAAAGATC
ACCAGGTGCTTAGTTTCAGAGCTGGGTTGTCTGCTATGGAAAATATTTCCCAGAATTTAGATGAGATTGGGAAAGATATT
GCCCAGAAGAGTTCCTCCAAAATGCCCTTTATATAGGAGCTCAGGGGGAATCTGGGAATAATACTGGGGCTAGGATACTG
GCCCTAAGGCCTTGGTACACTTTAAACTACCACGGTGTGCCCTTCCGGANTATTTACCCNTTACTNCCGGGGTT

||
seq:
aggagacctgattatgctatttaacctagaaaaaagtcactcctcaattttttcaactttcttaaatttctttcagtcgt
aatccctgagggacaaggaattctagcactctggtataatcctggtagaagcagaggatctgtagtgcagagatgataag
gataaaaaagtagcttgcaaaacaggaaggaggaaccttgaatagcaagccaagaactttagaatttaccttctaatgaa
caagaaccagtgaagatttatgatgtggtaacatgaccaaagtatatttacaagattatgctagtcatgcttgtaaatag
tttcaagtgggagagaggtattaagagaaattaggggaaatatgggtaggaaatctgactatttcaggcaaggattgctg
tgggaaatggaaaggttgcnggaaacccatttgggcccagtttattttccaattactctggagccttttccntaattacc
tggcccgttcttttcccgggggnaa

masked seq:
AGGAGACCTGATTATGCTATTTAACCTAGAAAAAAGTCACTCCTCAATTTTTTCAACTTTCTTAAATTTCTTTCAGTCGT
AATCCCTGAGGGACAAGGAATTCTAGCACTCTGGTATAATCCTGGTAGAAGCAGAGGATCTGTAGTGCAGAGATGATAAG
GATAAAAAAGTAGCTTGCAAAACAGGAAGGAGGAACCTTGAATAGCAAGCCAAGAACTTTAGAATTTACCTTCTAATGAA
CAAGAACCAGTGAAGATTTATGATGTGGTAACATGACCAAAGTATATTTACAAGATTATGCTAGTCATGCTTGTAAATAG
TTTCAAGTGGGAGAGAGGTATTAAGAGAAATTAGGGGAAATATGGGTAGGAAATCTGACTATTTCAGGCAAGGATTGCTG
TGGGAAATGGAAAGGTTGCNGGAAACCCATTTGGGCCCAGTTTATTTTCCAATTACTCTGGAGCCTTTTCCNTAATTACC
TGGCCCGTTCTTTTCCCGGGGGNAA

||

1 row shown out of 1 rows returned (100.00% out of 1 total in table)

Well ID: 1714188
clone ID: 50560
row: e
column: 4
parent well ID:
plate ID: 4394
Plate Number: 283
plate geometry ID: 2
actual num clones: 382
Plate Comments:
clone collection ID: 1
Clone Collection: LLAM
Clone Collection Description: production 384-well plates, ampicillin-resistant, sent to distributors, all species
data source: none
plate source: LLNL
date attained: 1994-11-17 00:00:00
date verified: 0000-00-00 00:00:00
who seq verified:
Clone Collection Comments: ongoing
Antibiotic: ampicillin
||

Problems

Distributed Plates

1 row shown out of 1 rows returned (100.00% out of 1 total in table)

plate ID: 4394
flags: 31
Is Available: 1
Distributed Plate Comments:
Distributed Plate Entry Date: 2005-11-07 10:28:43
Distributed Plate Modification Date: 2005-11-07 10:28:43
||

External Refs


horizontal blue line

Home | I.M.A.G.E. | ORFeome | CGAP | MGC | XGC | ZGC | CMLS | Lawrence Livermore | U Iowa | LLNL Disclaimer | HAIB Disclaimer
Web page maintained by
preston.hunter@asu.edu
Email address:
Biological Questions and Comments to
preston.hunter@asu.edu